Akce MŠ 2011-2012

Uskutečněné akce

 • zdobení dřevěného totemu na školní zahradu – srpen 2011
 • výroba papírových totemů na jednotlivé třídy – 14.9. 2011 (začátek)
 • začátek výroby indiánských ponč – 21.9. 2011
 • indiánská výprava do pohádkového lesa – 23.9. 2011
 • vyšetření zraku dětí „Projekt prima vizus“
 • zdobení indiánského tepee malováním na textil – 4.10. 2011
 • zahájení činnosti nadstandardních aktivit – říjen 2011
 • návštěvy solné jeskyně od října 2011 do března 2012 (přerušení kvůli onemocnění neštovicemi)
 • „Indiánský Halloween“ – 1.11. 2011
 • „Indiánské pírko zdatnosti“ – 7.11. -11.11. 2011
 • zahájení výroby indiánských vánočních ozdob – 14.11. 2011
 • „Podzimní indiánská besídka“ – 2. třídy – 2.12 2011
 • návštěva Mikuláše a čerta v MŠ – 5.12. 2011
 • „Podzimní indiánská besídka“ – 1. třídy – 6.12. 2011
 • zdobení vánočního stromečku v ZOO – 7.12. 2011
 • návštěva výstavy betlémů – 15.12. 2011
 • návštěva divadla „Bublina“ v MŠ – 31.1. 2012
 • přednáška policistky o dopravní výchově – 22.2. 2012
 • masopustní karneval – 1.3. 2012
 • návštěva divadla „Bublina“ v MŠ – 22.3. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na sportovním turnaji v ZŠ Na Vyhlídce – 24.3. 2012
 • „Velikonoce v kulturním domě“ – 28.3. 2012
 • účast všech dětí na keramice v Domě dětí a mládeže – 13. a 17.4. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na „Petrovických slavnostech“ – 14.4. 2012
 • návštěva Divadla opery a baletu v Ústí n. L. – pohádka „Večerníček“ – 18.4. 2012
 • „Pohádkové dopoledne v kulturním domě“ – 24.4. 2012
 • exkurze na záchranné službě – 25.4. 2012
 • návštěva psího útulku – 25.4. 2012
 • pálení čarodějnice a čarodějnický rej – 27.4. 2012
 • návštěva st. dětí na dopravním hřišti – 16.5. 2012
 • návštěva muzea v Krupce – 24.5. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na cyklozávodech u jezera Milada – 26.5. 2012
 • vystoupení roztleskávaček ve Slavošově na „Dni koní“ – 26.5. 2012
 • besídka 1. tř. – „Rozloučení s předškoláky“ + vystoupení roztleskávaček – 29.5. 2012
 • besídka 2. tř. – „Rozloučení s předškoláky“+ vystoupení roztleskávaček – 1.6. 2012
 • Péče o zoubky- beseda formou pohádky studentek střední zdravotní školy s nácvikem správného čištění zubů
 • prohlídka zámku ve Velkém Březně s princeznou – 1.6. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na oslavách MDD v Petrovicích – 3.6. 2012
 • přednáška princezny a čarodějnice o péči o dětské zoubky – 5.6. 2012
 • návštěva „Lenčina divadla“ v MŠ 7.6. 2012
 • ukázka výcviku policejních psů v MŠ – 14.6. 2012
 • „Den vody“ v MŠ – 20.6. 2012
 • vystoupení roztleskávaček + účast všech dětí na akci „Hurá na prázdniny“v letním kině v Ústí n. L. – 21.6. 2012

 

 

Předběžný plán akcí školy

 

Září, říjen:

Zahájení projektu: „INDIÁNSKÝ BAREVNÝ PODZIM“ vztyčení a pomalování totemu (venku dřevěný, na třídách papírové)

 1. výroby indiánských ponč, čelenek (batikováním, malováním barvami na textil)
 2. indiánské hry, písně, říkanky……
 3. indiánská výprava do pohádkového lesa
 • Divadélko Bublinka v MŠ - 11.10.2011
 • Přednáška – městská policie v MŠ – základy prevence bezpečného chování, kriminality
 • Keramika - od října
 • Zahájení činnosti nadstandardních aktivit - říjen
 • Sběr kaštanů pro zvířátka do ZOO - spolupráce s rodiči
 • Solná jeskyně od 17.10.2011 (po14-ti dnech, dle zájmu rodičů)

 

Listopad:

Pokračování projektu: „INDIÁNSKÝ BAREVNÝ PODZIM“

 1. indiánská strašidla - Hallowen
 2. indiánské pírko zdatnosti
 3. Podzimní indiánské besídky
 • Keramika
 • Solná jeskyně

 

Prosinec:

Ukončení projektu:„INDIÁNSKÝ BAREVNÝ PODZIM“

 1. zdobení stromečku v ZOO (indiánské ozdoby z kůže)
 • Vánoce v mateřské škole - tradice, zvyky
 • Mikuláš a čert v MŠ
 • Návštěva kostela se šikmou věží - prohlídka betlému

 

Leden, únor:

 • Zimní království- stavby ze sněhu společně s rodiči
 • Městská policie - dopravní výchova - dopravní hřiště v Kr. Březně
 • Keramika
 • Masopustní karneval
 • Městské divadlo - exkurze do divadla (zákulisí)

 

Březen, duben:

 • Den vody- modrý, seznamování s využitím, šetřením a důležitostí vody
 • Cesta k vodopádu
 • Rej a pálení čarodějnic
 • „Velikonoční radování“ zvyky, tradice, zdobení kraslic
 • Návštěva zvířátek v MŠ
 • Keramika
 • Den knihy nejoblíbenější kniha dítěte

 

Květen, červen:

 • Zápis dětí
 • Divadlo v MŠ
 • Mezinárodní den dětí
 • Exkurze do Masaryk.nemocnice - prohlídka Heliportu
 • Hrad Střekov
 • Besídky a loučení s předškoláky

 

Nadstandardní aktivity pro děti:

 • Country tance
 • Šikovné ruce (výtvarné techniky)
 • Roztleskávačky - aneb tanec s pom-pony
 • Keramický kroužek
 • Hry s Pc

PLÁN AKCÍ SE V PRŮBĚHU ROKU OPERATIVNĚ MĚNÍ A UPRAVUJE DLE SITUACE A POTŘEBY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

Projekt "Indiánský barevný podzim"

 • zdobení dřevěného totemu na šk. zahradu – srpen 2011
 • výroba papírových totemů na jednotl. třídy – 14.9. 2011
 • začátek výroby indiánských ponč – 21.9. 2011
 • indiánská výprava do pohádkového lesa – 23.9. 2011
 • zdobení indiánského tepee malováním na textil – 4.10. 2011
 • „Indiánský Halloween“ – 1.11. 2011
 • „Indiánské pírko zdatnosti“ – 7.11. -11.11. 2011
 • zahájení výroby indiánských vánočních ozdob – 14.11. 2011
 • „Podzimní indiánská besídka“ – 2. třídy – 2.12 2011
 • návštěva Mikuláše a čerta v MŠ – 5.12. 2011
 • „Podzimní indiánská besídka“ – 1. třídy – 6.12. 2011

 

 • návštěvy solné jeskyně od října 2011 do března 2012 (přerušení kvůli onemocnění neštovicemi)
 • zdobení vánočního stromečku v ZOO – 7.12. 2011
 • návštěva výstavy betlémů – 15.12. 2011
 • návštěva divadla „Bublina“ v MŠ – 31.1. 2012
 • přednáška policistky o dopravní výchově – 22.2. 2012
 • masopustní karneval – 1.3. 2012
 • návštěva divadla „Bublina“ v MŠ – 22.3. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na sportovním turnaji v ZŠ Na Vyhlídce – 24.3. 2012
 • „Velikonoce v kulturním domě“ – 28.3. 2012
 • účast všech dětí na keramice v Domě dětí a mládeže – 13. a 17.4. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na „Petrovických slavnostech“ – 14.4. 2012
 • návštěva Divadla opery a baletu v Ústí n. L. – pohádka „Večerníček“ – 18.4. 2012
 • „Pohádkové dopoledne v kulturním domě“ – 24.4. 2012
 • exkurze u Heliportu záchranné služby – 25.4. 2012
 • návštěva psího útulku – 25.4. 2012
 • pálení čarodějnic a čarodějnický rej – 27.4. 2012
 • návštěva starších dětí na dopravním hřišti – 16.5. 2012
 • návštěva muzea zvířátek v Krupce – 24.5. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na cyklozávodech u jezera Milada – 26.5. 2012
 • vystoupení roztleskávaček ve Slavošově na „Dni koní“ – 26.5. 2012
 • besídka 1. tř. – „Rozloučení s předškoláky“ + vystoupení roztleskávaček – 29.5. 2012
 • besídka 2. tř. – „Rozloučení s předškoláky“ + vystoupení roztleskávaček – 1.6. 2012
 • prohlídka zámku ve Velkém Březně s princeznou – 1.6. 2012
 • vystoupení roztleskávaček na oslavách MDD v Petrovicích – 3.6. 2012
 • přednáška princezny a čarodějnice o péči o dětské zoubky – 5.6. 2012
 • návštěva „Lenčina divadla“ v MŠ 7.6. 2012
 • ukázka výcviku policejních psů v MŠ – 14.6. 2012
 • „Den vody“ v MŠ – 20.6. 2012
 • Vystoupení roztleskávaček + účast všech dětí na akci „Hurá na prázdniny“v letním kině v Ústí n. L. – 21.6. 2012