PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ

Školní rok 2014-2015

 

Září

 • 9.9. Schůzka rodičů
 • Návštěva „Pohádkového lesa“
 • Sběr kaštanů (bude-li zájem ze strany ZOO)
 • 15.9. - zahájení anglického jazyka
 • Dopravní výchova s městskou policií
 • Větruše - dětské hřiště, bludiště
 • 29.9. Keramika DDM

Říjen

 • Zahájení kroužku roztleskávaček
 • 7.10. Pracovní dílna pro děti a rodiče  která je motivací pro krátkodobý projekt „Podzimní skřítci“
 • Projekt s podzimními skřítky“
 • Zakončení projektu - Noc se skřítky v MŠ ( 20 míst )
 • 13.10. Keramika DDM
 • Příprava na „Halloween“
 • 21.10. v 9.hodin přednáška Smíš nesmíš - městská policie
 • 31.10. v 9.hod.- Divadlo v MŠ „Jak šel les do světa“  35,- Kč

Listopad

 • Halloween“ ve školce
 • 10.11. Fotografování v MŠ
 • 12.11. Vyšetření očí „Koukají na nás správně?“
 • Výroba ozdob na zdobení vánočního stromku v ZOO
 • Příprava na „Vánoční cinkání ve školce“ (vánoční besídky)
 • Zamykání lesa“
 • Výlet do Hopsária v Děčíně

Prosinec

 • Návštěva čerta a Mikuláše ve školce
 • Zdobení vánočního stromku v ZOO a na školní zahradě
 • Prohlídka výstavy betlémů
 • Vánoční cinkání ve školce“ ve znamení vánočních zvyků spojené s besídkami
 • Vánoční noc s Ježíškem v MŠ (20 míst)

Leden

 • Tři králové
 • Týden sněhu a ledu“ - Sněhové království na zahradě MŠ (akce s pomocí rodičů - společné stavby ze sněhu)
 • 14.1. v 10.30h. Divadlo Šikulka v MŠ (loutky, 3 kratší pohádky) 40,-
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

Únor

 • Příprava na masopustní rej - týden her a sportů v maskách
 • Masopust ve školce“
 • Přednáška městské policie – dopravní výchova
 • Návštěva zákulisí městského divadla

Březen

 • Vynášení Moreny
 • Týden s knihou - návštěva knihovny
 • Noc plná pohádek“ – noc v MŠ s nejoblíbenějšími dětskými knihami ( 20 míst)
 • Odemykání lesa“ probouzení přírody
 • Výlet na Hrad Střekov

Duben

 • Velikonoční zdobení šk. zahrady - Velikonoce u nás“ tradice a zvyky
 • Divadlo v MŠ (dle nabídky)
 • Návštěva „Mini, pidi farmy“
 • Čarodějnický rej v MŠ“ - pálení čarodějnice, opékání buřtů
 • Dopravní předpisy v praxi, dopravní hřiště v Krásném Březně (starší  děti)

Květen

 • Zápisy do MŠ
 • Hry na dětském hřišti na Severní Terase
 • Návštěva ZOO v Ústí n. L.
 • Projekt „Zdravý úsměv“ - správná péče o zoubky
 • Přípravy na „Květinovou slavnost“ na školní zahradě – zapojení rodičů

Červen

 • Oslavy MDD – dětská olympiáda
 • Květinová zahradní slavnost“ na školní zahradě děti s rodiči a přáteli – rozloučení s budoucími školáky

 

 

Termíny a akce se mohou v průběhu roku měnit.

Během celého školního roku se budeme účastnit výtvarných soutěží.

Prezentace naší IMŠ na veřejnosti –

roztleskávačky, aneb tanec s pom-pony.