Projekt "Indiánský barevný podzim"

Časový rozsah projektu:       září - listopad

Místo realizace:                    IMŠ, školní zahrada, prostory MŠ

Věková skupina:                   3 – 6 let

 

Charakteristika a cíle integrovaného bloku:

Projekt si klade za cíl poznávat svět, život různých národů, žijících na naší Zemi, lišících se nejen vzhledem, barvou pleti, ale i způsobem života. Poznávat alespoň částečně jejich kulturu, zvyky, krajinu ve které žijí, živou a neživou přírodu. Zaměřit pozornost dětí na proměny přírody, její ochranu, souznění s ní.

  • Rozvoj sounáležitosti s přírodou, bližší poznávání rozmanitostí přírody a život v ní. Chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí.
  •  Rozvoj pozorovacích a poznávacích schopností, dětské fantazie a pracovních dovedností dětí.
  • Učit děti toleranci a respektu k druhým. Spolupracovat a spolupodílet se. Vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Dodržovat pravidla her.
  • Rozvoj komunikativních schopností.
  • Zdokonalování obratnosti, zvyšování tělesné zdatnosti dětí.

 

Očekávané výstupy:

  • Mít povědomí o životě indiánů a jiných národů.
  • Zvládat pohybové dovednosti, obratnost v přírodním, nerovném terénu. Zvládání prostorové orientace.
  • Zacházení s výtvarnými pomůckami, materiály. Vytváření indiánského oblečení, amuletů, náhrdelníků, výroba totemu. Zdobení okolí a školní zahrady.
  • Ohleduplnost k druhému, spolupráce s ostatními dětmi a prožívat společnou radost z indiánských her.
  • Naučit se indiánské písně, básně, tance s doprovodem hry na hudební nástroje.

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PROJEKTU:

Děti byly seznámeny s jinou kulturou- kmenem indiánů.

Postupně se třídy mění přičiněním dětí na indiánské tábory, kde se z dětí samotných při hrách stávají indiáni. Vymýšlí indiánská jména a kmeny, bude založena indiánská kronika a společně zdobí a mění prostory MŠ i školní zahrady.

Namalovaly indiánský totem na školní zahradě a pomáhaly při jeho zabudování. Tatínek Járy Mrkvičky nám pomohl s vytvořením indiánského tepee, které děti postupně vyzdobí.

Nesmí chybět ani totem v každé třídě, na jehož výrobě a výzdobě se děti podílely. Budou vytvářet indiánské čelenky, amulety, náhrdelníky, náramky aj.

Postupně si každý malý indián připraví svůj kousek hadříku, který si s pomocí sváže, připraví na batikování a vytvoří si tak své pončo.

Ještě nás toho čeká mnoho..............................

 

Výroba indiánských ponč

Vyrábět si indiánská ponča je príma, jen musíme dávat pozor, abychom si k nim nepřivázali prsty. Když nám je paní učitelka pomohla nabarvit a my jsme si je rozmotávali, tak to bylo velké překvapení, jaké vzory jsme si umotali. Jsou moc krásná a už se těšíme na indiánský halloween.

 

Solná jeskyně

V solné jeskyni nás to moc baví, sůl nám nahrazuje písek u vody, a to byste koukali, co všechno umíme postavit a uvařit. A k tomu nám ještě pustili pohádku O krtečkovi. Fotografie máme ve fotogalerii.

 

Indiánský halloween

Naše školka se nám proměnila v sídlo duchů a my jsme se mohli krásně vyřádit. Soutěžili jsme, zpívali a tancovali. Naštěstí se nikdo nebál  a všem dětem se „Indiánský hallowen“ líbil. Fotografie máme ve fotogalerii.

 

Indiánské pírko zdatnosti

Indiánské děti si nejen hrají, ale také sportují. My chceme být také tak šikovní, a proto budeme plnit „Indiánské pírko zdatnosti“, kde hlavně musíme dodržovat všechna pravidla a nesmíme podvádět, protože indiáni také nepodvádějí.

 

 „Indiánské pírko zdatnosti.“  Běhali jsme o závod na 15m, skákali do dálky, házeli míčky na cíl, strefovali jsme se terče se zavázanýma očima a dokonce jezdili na koních. Všichni jsme se moc snažili a poctivě soutěžili, tak na nás čekala odměna – krásné peříčko, diplom a medaile. Všichni  jsme měli na sobě indiánská ponča a čelenky, která jsme si společně vyrobili. Viz fotogalerie.