Děkujeme:

  •  

 

  • Firmě AZ Consult, spol. s.r.o., Klíšská 12, Ústí n. L. za finanční dar pro děti.

 

  • Firmě AZ SANACE a.s., Pražská 53, Ústí n. L. za finanční dar pro děti.

 

  • Firmě GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, Plzeň za finanční dar pro děti.

 

  • Firmě Stavchem s.r.o., Revoluční 86, Ústí n. L. za finanční dar pro děti.

 

  • Tatínkovi Kačenky Pešinové za vytvoření a aktualizaci webových stránek a drobnou výpomoc v MŠ.

 

  • Ostatním rodičům dětí za drobnou výpomoc, kancelářské a hygienické potřeby.