DĚKUJEME SPONZORŮM:

 
  • Firmě GA Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, Plzeň za finanční dar pro děti.
  • Firmě Stavchem s.r.o., Revoluční 86, Ústí n. L. za finanční dar pro děti.
  • Rodičům Elišky Grossové za zaplacení Divadla pro děti.
  • Prarodičům Adámka a Evičky Bukáčkových za hračky.
  • Ostatním rodičům dětí za drobnou výpomoc, kancelářské a hygienické potřeby.