Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace

 

Multikulturní projekt

 

„CESTOVÁNÍ MAŠINKOU VÁNOČNÍM SVĚTEM“

 

 

Místo realizace:  IMŠ – třídy, herny, školní zahrada

 • „Cesta mašinkou po světě“
 • „Cesta za Romskou kulturou“
 • „Putování mašinkou po Anglii“
 •  „Co viděla mašinka v Rusku“
 •  „Naše České vánoce a tradice“

(časový rozsah je orientační)

Věková skupina: děti 3-6 let

Charakteristika a cíle projektu: Tento projekt se skládá ze tří částí, klade si za cíl seznámit děti s různým přístupem a prožíváním oslav vánoc v různých kulturách. Seznamování s jinou kulturou. Zvolili jsme kulturu anglickou, ruskou a romskou, vzhledem k tomu, že naši MŠ navštěvují děti těchto tří kultur. Samozřejmě neopomeneme pro srovnání na naše české tradice. Zvyky a tradicemi každé kultury bude naše MŠ žít přibližně týden. U všech tří částí projektu budou cíle, očekávané výstupy, věková skupina a místo realizace stejné, pouze směrované k určité zemi. Lišit se budou v časovém rozsahu a nabídce činností.

 • seznámení s různými lid. kulturami, jejich tradicemi a zvyky
 • rozvoj poznávacích a pozorovacích schopností
 • učit se toleranci a respektu k druhým
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • rozvoj schopnosti prožívání a následné vyjádření pocitů a prožitků
 • rozvoj schopnosti vnímání mluveného slova a hudby

Očekávané výstupy:

 • získat povědomí o sounáležitosti a rovnocennosti všech lidských kultur
 • získat povědomí o mezilidských a morálních hodnotách    
 • získat povědomí o vánočních tradicích a zvycích v různých kulturách a jejich srovnávání
 • zacházení i s netradičními výtvarnými materiály
 • spolupráce nejen  s kamarády, ale i s jejich rodiči
 • seznámit se s cizími výrazy, písněmi   

 

Průběžné činnosti k projektu:  

 

1/   „Cesta mašinkou po světě“

Projekt zahájíme seznámením dětí se světem. Výrobou zeměkoule si uvědomí polohy různých zemí. Motivací celého projektu je hra „Na cestovatele“. Hledání představitelů jiných kultur mezi námi. Prohlídky atlasů, map, globusu, vyprávění. 

  

2/   „Cesta za Romskou kulturou“

Dali jsme si za cíl seznámit děti nejen s vánočními  zvyky a tradicemi v romské kultuře.

Nabídka činností – romsky vánoce = Karačoňa

 • poslech příběhu „Štefankovy vánoce“
 • porovnávání vzhledu kamarádů
 • poslech,tanec, cvičení na romskou hudbu
 • hrajeme si na romy
 • pečeme romské vánoční pečivo
 • vánoční chléb se svíčkou
 • navlékání korálků – náramky, náhrdelníky, ozdoby
 • kolektivní práce „Štefankovy vánoce“
 • zřízení romského vánočního koutku v MŠ
 • zdobení stromečku na školní zahradě

Pomůcky: materiály o romských zvycích, barevné oblečení, šátky, romské písně na CD, pastelky, temp. barvy, čtvrtka většího formátu, modelína, modurit, barevné a třpytivé korálky, šňůrky na navlékání

Štefanovy vánoce.

Jmenuji se Štefan, bydlím s maminkou a tatínkem v Čechách a jsme romové. V dávných dobách se sem naši předkové přistěhovali z Indie. Vánoce mám moc rád, protože se u nás sejde celá rodina. Vánoce se romsky řeknou Karačoňa. Před vánocemi musíme všichni všude uklízet a celý den držíme půst (nesmíme nic jíst). Na Štědrý den připravíme pod stůl slámu, abychom nezapomněli na Ježíška. Doprostřed stolu posolený bochník chleba se svíčkou. Všechny lžíce na stole máme svázané provázkem, aby se v příštím roce nikdo z rodiny neztratil. Než usedneme ke stolu, všichni se umyjí v umyvadle s vodou a penízky, aby nám v příštím roce nechyběly peníze. Penízky máme i poházené pod ubrusem na stole. Všichni si také musí tento den vše odpustit. Jíme halušky se zelím a velký kus hovězího masa. Náš stromeček visí ze stropu. Potom nám Ježíšek nadělí dárečky, dříve dostával každý jeden dárek, dneska je to už podobné, jako v jiných rodinách. O půlnoci si všichni berou hudební nástroje a sousedům a známým zahrají a zazpívají.

 

3/   „Putování mašinkou po Anglii“

Časový rozsah: (Je orientační)

Klademe za cíl seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky anglické kultury.

Nabídka činností – angl. vánoce = Christmas

 • poslech příběhu „Samovy vánoce“ (pomocí černošského chlapce – Sama budeme dětem vyprávět o přípravách, zvycích a tradicích vánoc v anglické kultuře).   
 •  vyhledávání anglických zemí  (globus, mapy)
 • kdo z nás by se mohl podobat Samovi
 • vaříme a zdobíme anglický vánoční puding (puding za studena)
 • výroba vánoční punčochy na dárky (textil, hedvábný papír apod.)
 • figurka „Santa Clause“
 • poslech anglických vánočních koled
 • výroba vánočních ozdob v anglickém stylu
 • zdobení vánočního stromku na školní zahradě
 • kolektivní výtvarná práce „Samovy vánoce“
 • pečeme anglické vánoční sušenky
 • využití učitele angličtiny
 • anketa „Co děláme o vánocích stejně a co jinak než Sam“
 • zřízení anglického vánočního koutku v MŠ
 • zdobení ván. stromku na školní zahradě

Pomůcky: materiály od rodičů, učitele angličtiny,  příběh „Sama“, pudinky připravované za studena, modurit, papíry – různé druhy,čtvrtka většího formátu, barvy (temperové, vodové, prstové), pastelky, kousky textilu, CD s anglickými koledami, alobal, provázky, korálky, encyklopedie, mapy, globus

Samovy vánoce

Jmenuji se Sam a bydlím s maminkou a tatínkem v Čechách, ale dříve jsme bydleli v Americe. Vánoce se anglicky řeknou Christmas. Mám vánoce rád a celý rok se na ně těším, protože se na vánoce těší všichni, zdobíme si domy a stromečky dlouho před nimi. Místnosti v domě se zdobí cesmínou a jmelím, ne zlatým, jako tady v Čechách, ale zeleným. Už 12. prosince se děti vydávají na cestu za Santa Clausem. Cesta k němu je krásně vyzdobená, Santa děti krátce vyzpovídá a dá jim malé dárečky. Štědrý den – Christmas day je normální všední den, jen večer je v televizi pásmo vánočních koled zpívaných sbory s devíti čteními z bible. Než jdeme do postýlek, připravíme si na krb podkolenky na dárečky. Santa v noci nadělí dárečky nejen do nich, ale i okolo. Ráno si je všichni rozbalíme. Maminka má plné ruce práce s přípravou slavnostního oběda – pečením krocana a ohříváním vánočního pudinku. Pudink se připravuje už na podzim. Náš je plný oříšků, rozinek, datlí, fíků, citronů, švestek, jablek a politý krémem. Dospělí si ho ještě polijí brandy a zapálí, dokud puding hoří, přejeme si nějaké přání. Každá rodina má svůj recept na puding. Na stole nesmí chybět velká červená vánoční svíčka, na kterou se nesmí po celou dobu jídla sahat, ani se nesmí sfouknout. Po dohoření si kousek svíčky  schováváme pro štěstí.

 

4/   „Co viděla mašinka v Rusku“

Časový rozsah: (časový rozsah je orientační)

Klademe si za cíl seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky v Rusku.

Nabídka činností – ruské vánoce Rožděstvo

 • poslech příběhu „Mášiny vánoce“ (pomocí holčičky Máši budeme dětem vyprávět o přípravách, vánočních zvycích a tradicích v Rusku)
 • hledáme Rusko na mapě, na globusu
 • kdo z nás by mohl(a) prožít ruské vánoce
 • pečeme, zdobíme ruský vánoční dort, vareniky
 • prohlídka knih o Rusku, ruských pohádek, ruských hraček – „Matrjošek“
 • výroba stromečku – „Jolky“ z různých materiálů
 • poslech ruských koled, písní
 • kolektivní práce „Mášiny vánoce“
 • figurka „Dědy Mráze a Sněguročky“
 • diskuse: „Co se mi líbí na ruských vánocích?“
 • zřízení ruského vánočního koutku v MŠ
 • zdobení ván. stromku na školní zahradě

Pomůcky: příběh holčičky Máši, mapa, globus, modelína, modurit, materiály o Rusku,  nebo ruské koledy, písně na CD,čtvrtka většího formátu, kousky textilu, lepidlo, různé druhy a formáty papíru, prac. listy, ruské „Matrjošky“       

Mášiny vánoce.

Jmenuji se Máša a bydlela jsem s maminkou a tatínkem v Rusku, než jsme se přestěhovali do Čech. Naše ruské vánoce mám moc ráda. Vánoce se unás jmenují Rožděstvo. Oslavy vánoc u nás trvají dlouho. Začínají 31. prosince (to je v Čechách Silvestr). Všechny domácnosti se musí slavnostně vyzdobit, nejraději slámovými ozdobami, u stropu by měl viset pavuk (pavouk) pro štěstí, ze slámy, který se hýbe při každém pohybu vzduchu. Stromeček – jolka nesmí nikde chybět a symbolizuje soudržnost rodiny. Večer zasedneme ke slavnostnímu stolu, na který maminka připraví kutju -  kaši s medem, rozinkami, mákem, také mám moc ráda vzvar – to je zase kompot ze sušeného ovoce, nebo vareniky -  ty maminka plní brambory, rýži, zelím a houbami. Nechybí nám ani pečené maso, dorty a medový perník. Pod stromeček nám přináší dárečky „Děduška Maróz“ a jeho vnučka „Sněguročka“. Děduška Maróz nosí dlouhý červený kožich s bílým límcem, v ruce drží hůlku „Mrazilku“ a Sněguročka má kožíšek zase bílostříbrný. Vánoce trvají až do 6. -7. Ledna, kdy se o půlnoci konají mše. Hned po vánocích začínají oslavy „Nového roku“.

 

5/   „Naše České vánoce a tradice“

Cílem je seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky u nás. Výzdoba MŠ, přípravy na vánoční besídku.

 

 Závěr projektu:

Vánoční besídka: cestování vánočním světem

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „PUTOVÁNÍ S MAŠINKOU“

 

 

    Školní program pro předškolní vzdělávání je zpracován v podobě tématických integrovaných bloků a podtémat a rozdělen dle ročních období. Slouží jako podklad či pomůcka při snaze pedagogů zajistit žádoucí výchovné a vzdělávací podněty, podmínky a příležitosti pro děti.

    Učivo jednotlivých integrovaných bloků je zpracováno průřezově, takže zasahují všechny oblasti RVP PV. S integrovanými bloky se dále pracuje na třídách, kde je učitelky rozpracují ve TVP. Pedagogové mají možnost doplňovat a rozšiřovat témata dle potřeby, která jsou pouze doporučená. Tím umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, uskutečňovat své nápady a využít svých zkušeností, poznatků a odborné způsobilosti. Náročnost činností přizpůsobujeme věku a individuálním možnostem dětí. Smysluplné je i využití projektů, které aktivizují osobnost dítěte.

    Předností je otevřenost, možnost rozvíjet a dotvářet, metodická rozmanitost, přirozenost a různostrannost.